دکتر فرید مرادیان

دکتر مرادیان یکی از با سواد‌‌‌ترین و حاذق‌ترین جراحان تیم جراحی زیبایی الوجراح هستند. یکی از بارزترین ویژگی‌ هایی که یک جراح موفق باید داشته باشد، مطالعه مستمر و انجام جراحی ها با جدیدترین تکنیک ها است تا بهینه ترین نتایج و کمترین عارضه را ایجاد کند. این ویژگی به همراه تجربه جراحی متعدد دکتر مرادیان باعث شده که با کیفیت‌ترین نتایج جراحی را خصوصا در جراحی هایی مثل ژنیکوماستی شاهد باشیم. ادعا می کنیم که ایشان یکی از بهترین جراحان ژنیکوماستی ایران هستند.