تصاویر عمل تخلیه سینه ترنس یا ماستکتومی

عکس های بعد از عمل جراحی باعث می شوند تصمیم بهتری در انتخاب مرکز جراحی و همچنین جراح مورد نظر داشته باشیم. در ادامه تصاویر عمل ماستکتومی یا تخلیه سینه ترنس FTM در مجموعه الوجراح را مشاهده می کنید.

مجموعه الو جراح به سرپرستی دکتر مرادیان با انجام بیش از 2100 جراحی موفق پستان تا به امروز، بزرگترین مرکز جراحی پستان در کشور است.

هزینه تخلیه سینه ترنس
هزینه جراحی ماستکتومی

تصاویر جدید به زودی بارگزاری خواهند شد..