جراحی‌های درمانی

لیست جراحی‌های درمانی که توسط گروه درمانی الو جراح ارائه می‌شوند

جراحی سرطان سینه
جراحی سرطان تیروئید
جراحی سرطان پوست
جراحی سرطان معده
جراحی سرطان روده بزرگ
کیست تخمدان
باد فتق یا هرنی